Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Nội dung phục vụ

  • Cung cấp thông tin công nghệ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Đánh giá, so sánh ưu nhược điểm của từng công nghệ.
  • Phối hợp với chuyên gia tư vấn trực tiếp trong từng dự án cụ thể. Các nội dung tư vấn gồm: tư vấn pháp lý và chính sách; tư vấn lập dự án đầu tư; đánh giá, định giá công nghệ; đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,…

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời